Category: สาระน่ารู้

เล่าเรื่องเหล้า Benromac 1977 Single Cask.

Benromac 1977 Single Cask. (70cl. 56%vol.) โรงกลั่น Benromac ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2441 แต่ได้หยุดดำเนินการและเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2536 บริษัท Gordon & McFile…